همکاری در فروش فایل

دانلود گزارش کارآموزی مقطع کارشناسی- فروشگاه اینترنتی راشا فایل

ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت محصول : 3500 تومان

3500 تومان – خرید
1 خرید حجم فایل : دو مگابایت نسخه : 1.0 نوع فایل : اموزشی فایل های موجود : PDF And Word

دانلود گزارش کارآموزی مقطع کارشناسی

دانلود گزارش کارآموزی مقطع کارشناسی

چکیده

همانگونه که می دانیم کارآموزی نقطه شروعی است برای آماده شدن جهت ورود به بازار کار،و استفاده بهینه از این فرصت مناسب برای کلیه دانشجویان علاقمند به اشتغال در جامعه بسیار سودمند ومفید می باشد.

گزارش در دست حاصل یک ماه و نیم کارآموزی درشرکت داده پردازی فن آوامی باشد که حاوی سرفصل‌های مورد آموزش و استفاده در این واحد می باشد،که در نه بخش ارائه شده است.

بخش اول به معرفی گروه فن آوا که یکی از بزرگترین شرکت‌های کامپیوتری مهم کشور می باشد اختصاص دارد.

بخش دوم به معرفی خانواده XDSL ومقایسه تکنیک‌های DSL وهمچنین نحوه نصب مودمADSL  وچک لیست رفع مشکلات احتمالی پرداخته است.

بخش سوم حاوی مطالبی راجع به پروتکل PPPOE می باشد که بعد از معرفی این پروتکل مختصری از مزایای آن ذکر شده است.

دربخش چهارم مشخصات کلی سیستم ATM ازجمله فرمت هدرسلول،اجزاءهدرسلول وساختارولایه تنظیم آن آورده شده است.

بخش پنجم شرح کاملی از پروتکل TCP/IP  راشامل می شود.

دربخش ششم خطوطE1 ،دلایل استفاده،وتکنيک ديجيتالی کهE1 براي انتقال Voice و Data استفاده مي‌کند توضیح داده شده است.

فصل هفتم به نقش روتر درشبکه‌های WAN اشاره می کند.

فصل هشتم افزایش دهنده سرعت Telezoo رامعرفی می کند.

ونهایتادربخش نهم به مباحثی از HTML ودستورات آن اختصاص یافته است.

فهرست مطالب

فصل اول : گروه فن آوا ۱۵

۱-۱- معرفی گروه فن آوا: ۱۵

۱-۱-۱-  شرکت توسعه سازه پای: ۱۷

۱-۱-۲-  شرکت فن آوا کارت: ۱۸

۱-۱-۳-  شرکت ارتباطات فن آوا : ۱۹

۱-۱-۴-  شرکت ارتباطات کوه نور: ۱۹

۱-۱-۵-  شرکت داده سامانه فن آوا: ۲۰

۱-۱-۶-  شرکت گسترش صنايع  فن آوا: ۲۲

۱-۱-۷ –  شرکت مشاوره فن آوا: ۲۳

۱-۱-۸-  شرکت فن آوا موج: ۲۳

۱-۱-۹-  شرکت داده پردازی فن آوا: ۲۵

۱-۱-۱۰- شركت فن آوا ماهواره (س‌هامي خاص): ۲۸

۱-۱-۱۱- شرکت فن آوا سيستم (س‌هامی خاص): ۲۸

۱-۲- سرویس‌های گروه فن آوا: ۲۹

۱-۲-۱- سرويس V-Sat گروه فن آوا: ۲۹

۱-۲-۲- سرويس(ISP)   Internet Service Provider گروه فن آوا: ۳۱

۱-۲-۳- سرويس Internet Data Center (IDC) گروه فن آوا: ۳۲

۱-۲-۴- سرويس پرداخت الكترونيك گروه فن آوا: ۳۳

۱-۲-۵- سرويس پهناي باند گروه فن آوا: ۳۴

۱-۲-۶- سرويس تلفن ثابت گروه فن آوا: ۳۴

۱-۳- جریان کار شرکت داده پردازی فن آوا: ۳۴

فصل دوم : خانواده XDSL. 36

۲-۱- تکنولوژی DSL : 36

۲-۱-۱- چگونگي عملکرد تکنولوژي DSL : 37

۲-۱-۲- تجهيزات DSL : 39

۲-۲- معرفي تکنيک : ADSL. 40

۲-۲-۱-  مدولاسيون‌هاي سيستم ADSL : 41

۲-۲-۱-۱- روش CAP : 42

۲-۲-۱-۲ – روش DMT : 42

۲-۳- معرفي تکنيک VDSL : 43

۲-۳-۱- سرعت VDSL : 44

۲-۳-۲- تجهيزات VDSL : 44

۲-۳-۳- آينده VDSL : 45

۲-۴- نصب مودم ADSL : 47

۲-۴-۱- نصب تجهیزات : ۴۷

۲-۴-۲- شکل شماتیک نصب تجهیزات : ۴۸

۲-۴-۳- تست اولیه : ۴۹

۲-۴-۴- نصب راه انداز (Driver) مربوط به مودم : ۴۹

۲-۴-۵- نحوه ساختن ADSL Connection و تنظیمات مربوطه در WinXP : 52

۲-۵- چک لیست مشکلات رایج کاربران: ۶۲

۲-۵-۱- تست کردن POWER : 62

۲-۵-۲- تست کردنDSL  Link  : ۶۲

۲-۵-۳- تست کردن USB یا Ethernet : 64

۲-۵-۴- چک کردن تنظیمات PPPoE : 65

۲-۵-۵- چک کردن تنظیمات TCP/IP : 65

۲-۵-۶- تست DNS : 69

۲-۵-۷- تنظیمات Browser : 70

۲-۵-۸- تست و تحویل کیفیت خط : ۷۱

فصل سوم :PPPOE. 73

۳-۱- تاريخچه PPPOE ( History of PPP over Ethernet ): 75

۳-۲ – مختصري از مزاياي استفاده از پروتکل PPPOE : 75

فصل چهارم : مشخصات کلي سيستم ATM.. 80

۴-۱- فرمت هدر سلول ATM : 80

۴-۲- اجزاء هدر سلول ATM : 81

۴-۳- ساختار مدل ATM : 82

۴-۴- لايه‌هاي تنظيم ATM : 84

فصل پنجم : پروتکل TCP/IP. 87

۵-۱- معرفي پروتکل TCP/IP: 87

۵-۲- لايه‌هاي پروتکل TCP/IP: 88

۵-۲-۱- لايه Application : 89

۵-۲-۲- لايه Transport : 90

۵-۲-۳- لايه اينترنت : ۹۰

۵-۲-۴- لايه Network Interface : 91

۵-۳- مشخص نمودن برنامه‌ها: ۹۱

۵-۴- آدرس IP : 92

۵-۵- پورت TCP/UDP  : ۹۲

۵-۶- سوکت ( Socket ): 93

۵-۷- پروتکل‌هاي اساسي TCP/IP : 93

۵-۸- پروتکل TCP : لايه Transport 93

۵-۹- پروتکل UDP : لايه Transport 94

۵-۱۰- پروتکل IP : لايه Internet 95

۵-۱۱- پروتکل ICMP : لايه Internet 96

۵-۱۲- پروتکل IGMP : لايه Internet 97

۵-۱۳- پروتکل ARP : لايه Internet 97

فصل ششم : خطوط E1. 99

فصل هفتم : روتر و نقش آن در شبكه‌های WAN.. 102

فصل هشتم : افزایش دهنده سرعت اینترنت Telezoo ( Speedy ) 108

۸-۱- Speedy چگونه کار می کند؟ ۱۰۸

۸-۲- استفاده از Speedy چگونه است ؟ ۱۰۹

۸-۳- حداقل امکانات برای اجرای Speedy چیست ؟ ۱۰۹

۸-۴- Speedy با چه سیستم اتصال به اینترنت کار می کند و آیا جایگزین ISP است ؟ ۱۱۱

۸-۵- آیا می توان به طور هم زمان از خطوط تلفن Speedy استفاده کرد؟ ۱۱۱

۸-۶- آیا   Speedyدر هر کشور قابل استفاده است ؟ ۱۱۱

۸-۷- آیا می توان را به همراه تلفن همراه استفاده کرد ؟ ۱۱۱

۸-۸- آیا Speedy سرعتE-Mail  را نیز بالا می برد ؟ ۱۱۲

۸-۹-  آیا Speedy قابلیت استفاده بر روی بیش از یک کامپیوتر را دارد؟ ۱۱۲

۸-۱۰- چگونگی ارائه خدماتADSL شرکت فن آوا در شهرستان‌ها: ۱۱۲

فصل نهم : HTML. 114

۹-۱- شکل کلی دستورات HTML : 114

۹-۱-۱- تعیین تیتر‌ها وپاراگراف بندی: ۱۱۵

۹-۱-۲- تعیین نوع متن،توضیحات وخط افقی: ۱۱۵

۹-۱-۳- ایجاد پیوند و انتقال تصویر صفحه وب : ۱۱۶

۹-۲- لیست‌ها درHTML  : ۱۱۷

۹-۲-۱- لیست مرتب : ۱۱۷

۹-۲-۲- لیست‌های نامرتب: ۱۱۸

۹-۲-۳- لیست‌های تعریفی: ۱۱۹

۹-۳- تعریف جدول: ۱۲۰

۹-۳-۱- صفات rowspan و colspan : 121

۹-۳-۲- جدول و صفحه آرایی : ۱۲۱

۹-۴- فرم‌ها و پرسش نامه‌ها: ۱۲۲

۹-۴-۱- ایجاد پرسش نامه در صفحه وب با HTML : 122

۹-۴-۲- دستور <form> : 123

۹-۴-۳- صفت action : 124

۹-۴-۴- صفت method : 124

۹-۴-۵- نحوه کاربرد form: 125

۹-۴-۶- کنترل‌های فرم: ۱۲۶

۹-۴-۷- کنترل‌های متنی: ۱۲۶

۹-۴-۸- فیلد رمز در form: 127

۹-۴-۹- فیلد متنی چند خطی: ۱۲۸

۹-۴-۱۰- منو‌ها باز شونده : ۱۲۸

۹-۴-۱۱- لیست لغزنده: ۱۲۹

۹-۴-۱۲- کادر‌های کنترلی : ۱۳۰

۹-۴-۱۳- دکمه‌های رادیویی: ۱۳۰

۹-۴-۱۴- دکمه‌های Reset و Submit : 131

۹-۴-۱۵- استفاده از دکمه‌های تصویری به جای submit : 131

۹-۵- ادامه مراحل کارآموزی : ۱۳۲

فهرست مآخذ. ۱۳۴

 


فهرست جداول

 

جدول ۲-۱- مقایسه تکنیک‌های مختلف DSL  ………………………………………………. ۴۶

  

 

فهرست اشکال

شکل ۲-۱- تجهیزات داخل Rack ………………………………………………………………. 40

شکل ۲-۲- متعلقات جعبه مودم …………………………………………………………………… ۴۷

شکل ۲-۳- اتصال مودم ازطریق کابل USB……………………………………………………. 48

شکل ۲-۴- اتصال مودم از طریق کابل شبکه…………………………………………………….. ۴۹

شکل ۲-۵- مرحله اول نصب درایور مودم ………………………………………………………. ۵۰

شکل ۲-۶- مرحله دوم نصب درایور مودم ……………………………………………………… ۵۰

شکل ۲-۷- مرحله سوم نصب درایور مودم ……………………………………………………… ۵۱

شکل ۲- ۸- مرحله چهارم نصب درایور مودم …………………………………………………. ۵۱

شکل ۲- ۹- مرحله اول ساخت ADSL Connection…………………………………… 52

شکل ۲-۱۰- مرحله دوم ساخت ADSL Connection  ……………………………….. ۵۳

شکل ۲-۱۱- مرحله سوم ساخت ADSL Connection…………………………………. 53

شکل ۲-۱۲- مرحله چهارم ساخت ADSL Connection………………………………. 54

شکل ۲-۱۳- مرحله پنجم ساخت ADSL Connection………………………………… 55

شکل ۲-۱۴- مرحله ششم ساخت ADSL Connection………………………………… 55

شکل ۲-۱۵- مرحله هفتم ساخت ADSL Connection…………………………………. 56

شکل ۲-۱۶- مرحله هشتم ساخت ADSL Connection……………………………….. 57

شکل ۲-۱۷- مرحله نهم ساخت ADSL Connection………………………………….. 58

شکل ۲-۱۸- مرحله دهم ساخت ADSL Connection…………………………………. 58

شکل ۲-۱۹- مرحله یازدهم ساخت ADSL Connection……………………………… 59

شکل ۲-۲۰- مرحله دوازدهم ساخت ADSL Connection……………………………. 60

شکل ۲-۲۱- مرحله سیزدهم ساخت ADSL Connection…………………………….. 61

شکل ۲-۲۲- مرحله چهاردهم ساخت ADSL Connection…………………………… 61

شکل ۳-۱- Password Autthentication Protocol ………………………………. 77

شکل ۳-۲- Phas Sequence  …………………………………………………………………. ۷۸

شکل ۳-۳- ساختار فیزیکی ………………………………………………………………………… ۷۹

شکل ۴-۱- مقایسه فرمت UNI , NNI ……………………………………………………….. 81

شکل ۵-۱- لایه‌های پروتکل TCP/IP …………………………………………………………. 89

شکل ۵-۲- نحوه تمایز دو برنامه درTCP/IP………………………………………………….. 92

شکل ۵-۳- لایه Transport …………………………………………………………………….. 94

شکل ۵-۴- پروتکل ICMP : لایه Internet ………………………………………………… 96

شکل ۵-۵- الف) پروتکلICMP :لایه Internet ب)پروتکلARP  لایهInternet .. 98

شکل ۷-۱- نمایی از اتاق کانکس واقع درمرکزمخابرات……………………………………. ۱۰۵

شکل ۷-۲- طرح شماتیک نصب تجهیزات پروژهPAP فن آوا…………………………… ۱۰۵

شکل ۷-۳- ساختار بلوکی سمت Dslam…………………………………………………….. 106

شکل ۷-۴- ساختار بلوکی سمت User……………………………………………………….. 107

3500 تومان – خرید
به این محصول امتیاز دهید.
5 / 2.69
[ 13 رای ]
بازدید : 635 views بار دسته بندی : تاريخ : ۲۵ شهریور ۱۳۹۵ به اشتراک بگذارید :
دیدگاه کاربران
    • نظرات حاوی متن یا لینک تبلیغاتی حذف و ای پی کاربر مورد نظر مسدود خواهد شد.
    • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با محصول باشد منتشر نخواهد شد.

86 − = 84